03 märts 2012

Kõue valla arengukava avalik arutelu

toimub Habaja raamatukogus teisipäeval, 20. märtsil kell 18.30.
IGAL INIMESEL ON VÕIMALUS ARENGUKAVA KOOSTAMISSE OMA SÕNA SEKKA ÖELDA JA ARVAMUST AVALDADA. OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!