25 jaanuar 2009

Käsitööprojekti tegevused

Projekti partnerid korraldavad oma piirkonnas käsitööalaseid koolitusi. Esindatud on klaasvitraaz, siiditrükk, vanade puitesemete restaureerimine, rahvusliku tikandi tikkimine, nahkehsitöö, kangastelgedel kudumine ja laste lõbustamiseks lepatriinude maalimine kivile.
Veel on ette nähtud ka motivatsioonikursus kahes osas, kus otsitakse vastuseid küsimustele: mida tähendab eneseusk käsitöö tegemisel? kuidas leida turgu oma toodetele? kas ja kuidas aitab käsitöö peletada igapäevast stressi?
Ja kui käsitööalased koolitused on lõppenud, siis korraldame suure käsitöölaada, et inimesed saaksid minna välja oma tooteid näitama ja müüma. Laat toimub Kiili vallas Paekna külas.
Õppe-ekskursioon Prangli saarele on projekti viimane tegevus.
Habaja küla käsitööalased koolitused on:
klaasvitraazi kursused ja lastele lepatriinude maalimise kursused.
Käsitöökursused viiakse läbi nii, et need piirkonniti ei kattuks, siis saavad inimesed soovi korral osaleda just talle huvi pakkuval koolitusel.

Raha mängib elus suurt rolli...

Selle käsitööprojekti üldmaksumus on 417 678 EEK, sellest KÜSK-ist 368 778 EEK. Iga selts saab projekti raames 10 000 EEK-i eest soetada põhivara, mis aitab seda projekti läbi viia. Iga külaselts osaleb ka omaosalusena väikese rahasummaga. Põhiliselt tulevad need rahad inimestelt, kes tulevad koolitustele ja maksavad osalustasu.
Meie külaselts soetab põhivarana:
koolitustahvli, värviprinteri ja lihvimismasina.

Veel projektist "Eesti käsitöö-eile, täna, homme"

Kirjutan lühidalt, kuidas see projekt sündis. Varasemas kirjutises olen tutvustanud projekti eesmärke ja põhilisi tegevusi (loe artiklit 14.01.09)

Nelja külaseltsi koostöö sai alguse sellest, et Mariannel oli KÜSK-iga kogemusi, ta on juba sinna projekti kirjutanud. Ja nii siis läkski, et Mariannel idanes peas mõte ning ta otsis partnereid, kellega koos projekti tegema hakata. Kui partnerid olid leitud, käed löödud, siis hakkasime mõtlema, mis võiks olla projekti läbiv teema. Mõtlemise tulemusena sündiski idee kirjutada käsitööalane projekt. Miks? Sest käsitööhuvilisi on igas piirkonnas.Ega meil see algus nii lilleline polnudki, raske on leida aega, mis kõigile sobiks, et kokku saada. Alguses vahetasime mõtteid ja ideid e-maili teel. Aga aeg läks ja tähtaeg oli kogu aeg kukil! Lõpuks istusime kõik neljakesi kokku ja terve päev möödus projekti kirjutamise tähe all! Siis allkirjad alla ja projekt läks teele KÜSK-i peakontori poole. Jäime ootele! Ja siis see jaatav vastus tuligi. Ja see vastus tähendab seda, et tuleb hakata tööle-kõik püstitatud eesmärgid peab ellu viima. Meil on olnud juba esimene koosolek, kus Marianne koolitas meid projekti dokumentatsiooni osas ning panime paika tegevuskava. Nüüd pole muud kui iga külaselts hakkab oma piirkonnas tegevusi läbi viima! Jõude tööle!
KÜSK-i kohta loe lähemalt siit http://www.kysk.ee/

21 jaanuar 2009

Koosolekule, koosolekule!!

Hea seltsi liige! Hea Habaja piirkonna elanik!

Tuleme kokku, et pidada nõu. Kohtumine leiab aset pühapäeval, 25.jaanuaril kell 17.00 Habaja raamatukogus.
Mis kavas?
1. Uue küla arengukava(AK) koostamine – esialgu ajurünnak ehk kõik mõtted, mis AK-ga seonduvad, et siis edasi minna. AK koostamine on üsna pikk protsess, seda ei saa paari korraga valmis. Oluline on, et kõik saaksid sõna sekka öelda!
2. Rahastatud projektidest (raha on juba MTÜ arvel olemas!)
- „Habaja külad korda!“ – murutraktori ostmine
- Õppereis Järvamaale – hakkame plaani pidama, et millal ja kuidas jne
- Infovoldik – kõik oluline info meie vallast voldikusse.
- „Eesti käsitöö – eile, täna, homme“ – see on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekt
3. Muu info

OOTAN ROHKET OSAVÕTTU! TULE ISE JA VÕTA SÕBER KA KAASA!

18 jaanuar 2009

Külavanemate Koda kogunes Kõue vallas

Reedel, 16.jaanuaril kell 18.30 oli Kõue Rahva Maja taas siginat saginat täis. Kodukant Harjumaa ja Külavanemate Koda Marianne ja Monika eestvedamisel korraldasid koosoleku. Külavanemad ja külade eestvedajad lähemalt ja kaugemalt tulid kokku, et arutada teemat, mis puudutab ALGAJA külavanema rolli. Koosoleku eesmärk oli ajurünnaku abil teadvustada, millist nõu ja abi vajab algaja külavanem.
Ja ehk tõesti üllitatakse selle koosoleku materjali põhjal ALGAJA KÜLAVANEMA MAPP:) Arvan, et sellisest kirjutisest oleks abi paljudel "külahulludel" tulevikus. Ja hea on see, et praegu leidub inimesi, kes selliste asjade pärast muretsevad/hoolitsevad.
Vaata ka pilte ja loe veel koosoleku kohta http://www.kylaelu.blogspot.com/


Aitäh Mariannele ja Monikale kutse eest koosolekul osaleda!
Aitäh Kõue Rahva Maja pererahvale meeldiva vastuvõtu eest!

15 jaanuar 2009

Toetuslepingu allkirjastamine KÜSK-i peakontoris

Täna, 15.jaanuaril olid kõik toetuse saajad kutsutud KÜSK-i peakontorisse lepinguid allkirjastama. Iga MTÜ esindaja tutvustas põgusalt oma projekti. Kel huvi, võib pilgu peale visata http://www.kysk.ee/


Kaja Kaur ja Agu Laius jagasid näpunäiteid formaalsuste kohta, mis kaasnevad projekti aruannetega.

Kaja Kaur- programmide juht.

Kui ametlik osa läbi sai, siis juhatati kõik kõrvalruumi, kuhu oli kaetud kohvilaud. Samas oli võimalik suhelda ja kogemusi vahetada kõigil projekti kirjutajatel. Allaoleval pildil on kaks noormeest, kes leidsid ühise teema ja hiljem ka kontakte vahetasid. Prillidega noormees on pärit Tartumaalt ja tema esindas MTÜ-d "Kinobuss" http://www.kinobuss.ee/ ja teine noormees on pärit Moldaaviast, tema kohta saab lugeda siit http://peeglikene.blogspot.com/2008/11/klaline-moldaaviast-ion-braga.html Muide, selle lehe pealt lugesin, et külaline Moldaaviast on ka meie valda väisanud!


14 jaanuar 2009

Meie projekt sai positiivse vastuse!

Projekti kirjutamine KÜSK-i leidis aset möödunud aasta lõpus. Projekt "Eesti käsitöö - eile, täna, homme" sai täies mahus rahastuse! Väga vahva! Seda projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital http://www.kysk.ee/
Sellise projekti kirjutamine oli minu jaoks uudne kogemus. Juba see on huvitav, et selles projektis teeb koostööd 4 erinevat MTÜd:
Habaja Külade Selts,
Taga-Nabala Külade selts,
Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts,
Vabaajakeskus "Vanad ja noored".
Projekti eesmärk:
Tuua Harjumaa saarte elanikud mandri külaseltside tegevuste juurde ja samas anda mandriinimestele võimalus tutvuda eluga meie väikesaartel.
Tihendada käsitöö-ja kultuurialaseid sidemeid Eestimaa erinevates piirkondades ja koos leida väljundeid tutvustamaks tulevikus eesti maarahva käsitööd väljaspool Eestit.
Õpetada inimestele nägema võimalusi, et käsitööd tehes ja turustades saab luua sellest endale elatusvahendi.
Ala eesmärgid( s.o tulemused mida soovitakse saavutada projekti lõpuks
1. Kaardistatud külaseltside võrgustik, kes tegelevad aktiivselt käsitööga.
2. Loodud 5-10-liikmeline initsiatiivgrupp, kes on huvitatud eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastale.
3. Loodud ühine koduleht või blogi, kus kajastame oma sündmusi.
4. Projekti jooksul viime igas piirkonnas, s.t. neljas, läbi kaks käsitööalast koolitust.
5. On loodud tihedad sidemed Harjumaa mandri ja saare vaheliste kodanikeühenduste vahel, edaspidisteks koostöö võimaluste loomiseks mitmesugustes erinevates valdkondades.
6. On teadvustatud Harjumaa kodanikeühendustele elu võimalikkusest väga erinevates elukeskkondades.
7. On loodud diskussioon saare ja mandri kodanikeühenduste vahel kodanike kohandumisest, erinevates keskkondades.( nt. saarelt mandrile õppima siirduvad õpilased, kes on terve elu saarel elanud jne.)
8. On loodud projekti partnerite poolt ühine käsitööhuviliste initsiatiivgrupp, mis aitab edaspidi Harjumaa mandri ja saarte vahelist koostööd jätkusuutlikuna hoida.
9. Läbiviidud on käsitöölaat.
10. Projekti lõpuürituseks on korraldatud 1-päevane õppereis Prangli saarele.
Olulisemad tegevused: Kaardistada külaseltside ja käsitööhuviliste võrgustik, kes tegelevad aktiivselt käsitööga.
Luua initsiatiivgrupp, kes oleks huvitatud tulevikus eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastale (eelkõige Soome ja Ungarisse).
Korraldada ühiskoolitusi-üritusi, õpperingreis Pranglile ja käsitöölaat.
Projektiga tahame saavutada, et käsitööhuvilised, kes teevad oma külades vägagi unikaalseid käsitööesemeid, aga ei oska leida kontakte ja koostöövõimalusi ning turgu oma toodetele, tunneksid, et neid ei ole jäetud üksi.

Ega nüüd pole muud kui - tööle! Loodan vaid, et inimesed kaasa löövad, sest sellepärast ju projekt kirjutatud saigi. Ikka kõik külaelanike hüvanguks:)

08 jaanuar 2009

Kolmekuningapäevast

Kuigi kutsusin külarahvast üles ühisele kuuskede põletamisele, siis ometigi see üritus ürituseks jäigi -ei saanud me neid kuusepuid põlema. Olin varunud süütevedelikku ja muud vajalikku tule hakatamiseks-kuid mis põlema ei hakanud, olid kuused:) Kas ajada see ilma süüks - tuul keerutas, mis kole või mõelda sellele, et ikka eeltöö peab olma tehtud ehk lõkkemeister tellitud!
Tore oli see, et inimesi oli ikka ka kohale tulnud ja muidugi lastel oli lõbus ikkagi....
Tänusõnad Anne-Lii Soasepale, kes tund aega lõket süütas, kuid lõpuks pidi ka tema alla vanduma:)

Natuke aega kuused põlesid ja siis tuli kustus...


Lastel oli lõbu laialt.
Tegelikult oli ju üleskutse üks eesmärk see, et inimesed oma kuuskesid prügikastide kõrvale ei viskaks. Ja ega pole näha küll vedelevaid kuuskesid...Muidugi on Habaja küla paljudel inimestel võimalus ka kuusk kodus ära põletada.

05 jaanuar 2009

Ühine jõulukuuskede põletamine

HEA HABAJA KÜLA ELANIK!
KAUNIS JÕULUAEG ON LÄBI, UUS AASTAGI SUURE PAUGUGA VASTU VÕETUD.
RAHVAKALENDER ÜTLEB, ET JÕULUKUUSK VIIAKSE TOAST VÄLJA
kolmekuningapäeval 6.jaanuaril
Ära jäta jõuluhõngu toojat prügikasti kõrvale vedelema,
tuule keerutada,
vaid too see ühisesse lõkkesse – ikka laululava juurde!

Süütame lõkke teisipäeval, 6.01.2009 kell 18.00


KÕIK JÕULUKUUSED HABAJA LAULULAVA JUURDE LÕKKEPLATSILE!