22 august 2008

Kuidas asi alguse sai

Enne mittetulundusühingu moodustamist tegutses külaaktiiv, kes sai kokku siis kui oli vaja midagi korraldada või läbi viia. Habaja küla kodukandipäeva korraldamine oligi üks esimesi suuremaid sündmusi, mis külaaktiiv läbi viis.
Aga nagu öeldakse üks asi viib teiseni....nii tekkiski vajadus ühingu järele, mis koondaks aktiivseid ja teotahtelisi inimesi.

Kodukandipäev Habajal 2004. a. suvel

Ürituse raames paigaldati külakivi