30 aprill 2009

Külavanem ja MTÜ esimees

Siinkohal tahaksin veidi rääkida külavanema ja külaseltsi juhi rollist.
Paljud Habaja küla inimesed on kuulnud, et valiti uus külaseltsi juhatus, kuid inimeste jaoks on segane, kas uus külaseltsi juht on samas ka külavanem. 12. aprillil valiti tõesti Habaja Külade Seltsile uus juhatus. Aga nagu president ei asu ametisse ilma ametivandeta, siis ka uus Külade Seltsi juhatus hakkab ametlikult toimetama peale notari juures käimist. Mis arvatavalt toimub suve teisel poolel. Siis tahan ka öelda, et Külaseltsi juht esindab ikkagi seltsi liikmeid, aga Külavanem esindab kõiki külainimesi. Külavanema saab valida külakoosolekul kogu Habaja küla rahva poolt, kuid külaselts on MTÜ ning kes on ametliku avalduse kirjutanud ja Habaja MTÜ liikmeks astunud, need saavad osaleda ka külaseltsi uue juhatuse valimistel.
Paljudel küladel on juba külavanem olemas, aga meil kahjuks veel mitte. Külavanem oleks külaseltsile ka heaks partneriks, kellega koos Habaja küla üritusi ja ühistegevusi plaanida. Nii et valigem siis enda seast üks igati atsakas Külavanem.

Kommentaare ei ole: