15 november 2008

MTÜ Habaja Külade Seltsi koosolek

Koosolek toimub pühapäeval, 16.11.o8 kell 19.00 küla raamatukogus

Päevakava:
1. Tutvume raamatukogu uute ruumidega
2. Vaatame üle arengukava muudatused (muudatused tegime eelmisel koosolekul, 07.09.08)
3. Ettepanekud 2009 a. eelarveks
4. Muud küsimused
- Rahastuse saanud projektide tutvustused
- Uued projektid kevadel
- M.Mikiver jagab infot Külavanemate Koja kohta ja oma osalemistest Kodukandi üritustel
- Blogid ehk veebipäevikud

Kommentaare ei ole: