12 november 2008

Külavanemate Koda sai kokku Jüri Gümnaasiumis

Koosolekule kutsus mind Marianne Rosenfeld. Jürisse tulid meie piirkonnast veel Alansi, Lutsu ja Kirivalla külavanem Monika Mikiver ja Triigi külavanem Juhan Soomets.

Meil oli võimalus viibida Rae valla külavanemaid ühendaval katusorganisatsiooni koosolekul, mida juhatas Külavanemate Koja liige Ado Sepa. Koosolekul esines Rae vallavanem Raivo Uukkivi, kes edastas vallavolikogu info külavanematele (pildil Rae vallavanem).Koosviibimisel esinesid ka Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskuse esindajad, kes rääkisid MTÜ-de rahastamisvõimalustest. Sõnavõtjad olid Juta Männisalu ja Demis Voss (pildil)
Kuna Külavanemate Koja tekkimine sai teoks vaid KÜSK-i poolt rahastatud projektile, siis KÜSK-i muudest tegemistest ning uutest taotlusvoorudest rääkisid nende esindajad. Tahvlil näidati KÜSK-i strateegiat.Sõna võttis ka Kodukant Harjumaa juhatuse esimees Anu Altmets, kes on pildil koos Ado Sepaga.

Kommentaare ei ole: