11 september 2008

Projektide lühitutvustus

KÜLAD NÄHTAVAKS!
See projekt viidi läbi 2006.aastal. Projekti käigus paigaldati 9 infostendi ja 1 infoviidapuu. Projekti eesmärgiks oli rajada süsteemne info- ja viidamajandus, parendades sellega kohalikku elukeskkonda ja tagada operatiivne infovahetus Habaja piirkonda kuuluva 10 küla vahel.Habaja infostendi paigaldamine 1.mail 2006


Natukese aja möödudes sai stend ka "ilusa näo pähe"


Alansi küla infostendide ülespanekut saab näha siit http://www.zone.ee/koue-vv2/infotahvel


KÜLALISLAHKE HARMI MÕIS

See projekt teostati 2007.aasta suvel. Kuna samalaadne töö oli juba tehtud, siis oli teada, mida ja kuidas teha - aga seekord siis keskenduti Harmi mõisale. Projekti üheks eesmärgiks oli soov tagada Harmi mõisa avalik kasutamine vaatamisväärsusena ja kogukonna kooskäimiskohana. Projekti käigus said Harmi kooli pargi puud sildistatud nii ladina kui ka eestikeelsete nimetustega. Eeltöö puude liikide määramisel tegi ära endine harmikas Kaido Pern, kes õpib Luual vastavat ametit. Harmi Põhikool (ja ka mõisakool) on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige http://www.hot.ee/emky/. Liikmena on meie mõisakool kirjas Uue-Harmi mõisa nimega http://www.mois.ee/harju/uueharmi.shtml


TULE MINUGA MÄNGIMA!

2008.aasta suvi tõi endaga kaasa mänguväljaku rajamise. Projekti eesmärgiks oli soov edasi arendada Habaja küla vaba aja platsi ja parendada külade noorte ja laste vaba aja veetmise võimalusi. Olgu selgituseks öeldud, et vaba aja plats koosneb jalgpalliplatsist, võrkpalliplatsist, jaanituleplatsist ja nüüd siis ka mänguväljakust ning laululavast. Positiivne on see, et mänguväljaku rajamisega sai korrastatud taas üks maa-ala, mis seisis siiani räämas. Mänguväljaku rajamise tööd algasid maa-ala ettevalmistamisega: võsa maha, kännud välja, mitu-mitu tonni mulda. Siis toodi kohale mänguvahendid: kiik, liivakast, tasakaalupoomid ja takistusribad. Need vahendid oli vaja maasse kaevata. Selleks korraldati talgud. Käisin ukse tagant ukse taha, jagasin kutseid ja palusin külaelanikel appi tulla. Kaks meest siis ikka tulid ka, olgu nad tänatud. Aitäh hr.Kaljurand ja hr.Soasepp.
Kiige paigaldamine


Tasakaalupoomid


Liivakast


Kui töö käis, siis astusid ligi veel mõned külaelanikud ja lõid käed külge.


Isad arvasid, et lastele meeldiks mööda köit ka ronida.

Kommentaare ei ole: