07 september 2008

Külavanemad

Külavanemate teema tuli esmakordselt arutlusele 2005.aasta sügisel. MTÜ viis läbi ankeetküsitluse külade elanike seas. Selle tulemusena selgusid niiöelda külavanemate kandidaadid. Aga selge on see, et inimene peab ikka ise nõustuma külavanemaks hakkamisega - keegi teine ei saa seda kellegi eest ära otsustada. Tänasel päeval on siis asi niikaugel, et meie piirkonnas on ametlikult valitud vaid üks külavanem - Monika Mikiver. Tema on Alansi, Lutsu ja Kirivalla külade külavanem.

Monika eestvedamisel käivitus sel aastal projekt "Kirivalla kiigela". Projekti raames valmib kolme küla kooskäimiskoht ehk külaplats. Raha saadi jälle KOP-ist ja teotahtelisi inimesi jätkub 3 küla peale kah! Kiigela tegemistega saad lähemalt tutvuda aadressil - http://www.kylaelu.blogspot.com/

Külavanemate teema on aktuaalne üle Eesti. Korraldatakse konverentse ja koolitusi, et inimesi teavitada külavanema rollist. Loe siit - http://www.kodukant.ee/

Kommentaare ei ole: