06 september 2008

ARENGUKAVA

Kui külaselts oli olemas, siis tekkis vajadus arengukava järele. Mul oli võimalus läbida koolitus "Külade ja alevike arengukavade koostamine" ja selle tulemusena sai kaante vahele Habaja piirkonna külade arengukava. Olgu siinkohal öeldud, et arengukava hõlmab 10 väikest lähiküla - Habaja, Äksi, Harmi, Ojasoo, Lööra, Alansi, Kirivalla, Lutsu, Uueveski ja Kantküla. Arengukavasse sai kirja pandud hetkeolukord, tugevused ja nõrkused ning suunad tuleviku jaoks. Arengukava üks osa on tegevuskava, mis on jaotatud 4-ks põhivaldkonnaks:
I ÜHISTEGEVUS - see valdkond hõlmab põhiliselt koostööd, tunnusüritusi ja külade elanike kaasamist;
II KESKKOND JA HEAKORD - heakorratalgud, prügimajandus ja heakorrakonkursid.
III INFRASTRUKTUUR - külade teede olukord, internet.
IV KÜLADE MAINE KUJUNDAMINE - kroonika, sümboolika, viidamajandus.


Küla arengukava esitlus 2005.a jaanipäeval

Kommentaare ei ole: