18 oktoober 2011

Habaja Külade Selts alustas uue arengukava koostamisega

V.a. Habaja piirkonna elanikud
Meie arengukava hakkab läbi saama ja tuleb hakata uut tegema. Selleks palume teie abi. Saadame välja küsitluslehed ja palume neile vastata.
Käesoleva küsitlusega soovime teada saada meie piirkonna külade elanike soovidest ja ootustest külaelu parendami-se osas. Habaja Külade Seltsi kuuluvad külad on Äksi, Harmi, Lööra, Uueveski ja Kantküla. Habaja Külade Seltsi kuuluvad ka kaks uut mittetulundusühingut: MTÜ Alansi- Kirivalla- Lutsu Külaselts ja MTÜ Ojasoo Küla Selts. Küsitlus on anonüümne. Küsitluse tulemusi kasutatakse piirkonna külade arengukava koostamisel. Kontaktisik on Hille Schaffrik.
Palun küsimustikule vastata 1. novembriks 2011. a. Paberkandjal küsimustikud palume tagastada Habaja raamatukokku, lasteaeda või poodi.
Kui oled küsimustikule vastanud veebi teel, siis palume paberkandjal seda enam mitte teha.
Küsimustiku vormi veebis leiad siit

Kommentaare ei ole: