05 mai 2009

Huvitavaid mõtteid

Lisaksin siia Päevalehe ajakirjaniku Rein Siku juhitud Kadrina Saunaklubi mõttetalgute mõtteid, võib olla leiab keegi siit midagi kasulikku ka enda jaoks.

Kuidas muuta külasaun küla vaimuelu (üheks) keskuseks?

Meie soovitused ja ettepanekud, eelduseks Kadrina saunaklubis alates 2001. aastast kogetud tõdemus, et külamajja, kultuurimajja, vallamajja jms. ei pruugi inimene igal nädalal mõtted vahetama ja infot levitama sattuda, küll aga teeb ta seda regulaarselt avalikus külasaunas käies. Pealegi – saunas on kõik võrdsed, ja see teeb ühisjuurdlemise mugavamaks.

1. Hoida käigus või taastada igas vallas vähemasti üks avalik saun. Ühendada selleks vallavalitsuse, MTÜ-de, Kodukandi liikumise jms. jõud ja kogemused.

2. Kui avaliku sauna avamine pole võimalik, leida vallarahval koostöös vallavalitsusega võimalus avaliku ja kõigile tasukohas saunateenuse pakkumiseks-kasutamiseks näiteks mõnes erasaunas.

3. Avaliku sauna haldamiseks, lisaraha leidmiseks, propageerimiseks asutada sauna juurde kohalik MTÜ-saunaklubi.

4. Avaliku sauna ja sauna läbi ka vallakeskuse tuntukstegemiseks korraldada saunaklubil saunas avalikke kohtumisõhtuid tuntud inimestega nt. valla juhtkond, maakonna juhtkond, riigikogu liikmed, ministrid, ärieliit, eurosaadikud jms. Mitte välistades arutelusid ka religioossetel teemadel.

5. Valimistel eelistada vaid saunasõbralikke kandidaate, kes toetavad avalike külasaunade tegutsemist, taastamist. Saunaklubi liikmetele kindlasti kandideerida kohalikel valimistel.

6. Levitada hoolega mõtteviisi, et kohalik saunaklubi on samaväärne MTÜ kui laulu- ja tantsuseltsid, kodu-uurimisringid, mida tuleks eriti arvestada võimalike toetuste määramisel. Igas kultuuriasutuses, nii ka saunas on ju lava!

7. Kuulutada avalikult avaliku sauna lahtiolekuaegadest nii oma külas, maakonnas kui ka üleriigiliselt, kasutades plakateid, valla ja maakonnalehti, interneti sõpruskondi (Facebook, Orkut ), maavalituste ja valdade ja maakondade internetikülgi, luua üleriigiline avalike saunade andmebaas ja kodukülg internetis.

Lisateemad :

Kuidas tõsta kohalike noorte kodupaiga patriotismi, muuta kodupaik noortesõbralikumaks?
Korraldada regulaarselt, kord aastas kohalikus koolis kirjandikonkurss, kus arutletakse kodupaiga edendamise teemadel. Võimalik on sama teemat arendada ka filmi-, fotokonkursi, või internetipõhiste võistlustega.

Kuidas päästa riigieelarve?
Emiteerida riigi võlakirju.

Kommentaare ei ole: