14 jaanuar 2009

Meie projekt sai positiivse vastuse!

Projekti kirjutamine KÜSK-i leidis aset möödunud aasta lõpus. Projekt "Eesti käsitöö - eile, täna, homme" sai täies mahus rahastuse! Väga vahva! Seda projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital http://www.kysk.ee/
Sellise projekti kirjutamine oli minu jaoks uudne kogemus. Juba see on huvitav, et selles projektis teeb koostööd 4 erinevat MTÜd:
Habaja Külade Selts,
Taga-Nabala Külade selts,
Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts,
Vabaajakeskus "Vanad ja noored".
Projekti eesmärk:
Tuua Harjumaa saarte elanikud mandri külaseltside tegevuste juurde ja samas anda mandriinimestele võimalus tutvuda eluga meie väikesaartel.
Tihendada käsitöö-ja kultuurialaseid sidemeid Eestimaa erinevates piirkondades ja koos leida väljundeid tutvustamaks tulevikus eesti maarahva käsitööd väljaspool Eestit.
Õpetada inimestele nägema võimalusi, et käsitööd tehes ja turustades saab luua sellest endale elatusvahendi.
Ala eesmärgid( s.o tulemused mida soovitakse saavutada projekti lõpuks
1. Kaardistatud külaseltside võrgustik, kes tegelevad aktiivselt käsitööga.
2. Loodud 5-10-liikmeline initsiatiivgrupp, kes on huvitatud eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastale.
3. Loodud ühine koduleht või blogi, kus kajastame oma sündmusi.
4. Projekti jooksul viime igas piirkonnas, s.t. neljas, läbi kaks käsitööalast koolitust.
5. On loodud tihedad sidemed Harjumaa mandri ja saare vaheliste kodanikeühenduste vahel, edaspidisteks koostöö võimaluste loomiseks mitmesugustes erinevates valdkondades.
6. On teadvustatud Harjumaa kodanikeühendustele elu võimalikkusest väga erinevates elukeskkondades.
7. On loodud diskussioon saare ja mandri kodanikeühenduste vahel kodanike kohandumisest, erinevates keskkondades.( nt. saarelt mandrile õppima siirduvad õpilased, kes on terve elu saarel elanud jne.)
8. On loodud projekti partnerite poolt ühine käsitööhuviliste initsiatiivgrupp, mis aitab edaspidi Harjumaa mandri ja saarte vahelist koostööd jätkusuutlikuna hoida.
9. Läbiviidud on käsitöölaat.
10. Projekti lõpuürituseks on korraldatud 1-päevane õppereis Prangli saarele.
Olulisemad tegevused: Kaardistada külaseltside ja käsitööhuviliste võrgustik, kes tegelevad aktiivselt käsitööga.
Luua initsiatiivgrupp, kes oleks huvitatud tulevikus eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastale (eelkõige Soome ja Ungarisse).
Korraldada ühiskoolitusi-üritusi, õpperingreis Pranglile ja käsitöölaat.
Projektiga tahame saavutada, et käsitööhuvilised, kes teevad oma külades vägagi unikaalseid käsitööesemeid, aga ei oska leida kontakte ja koostöövõimalusi ning turgu oma toodetele, tunneksid, et neid ei ole jäetud üksi.

Ega nüüd pole muud kui - tööle! Loodan vaid, et inimesed kaasa löövad, sest sellepärast ju projekt kirjutatud saigi. Ikka kõik külaelanike hüvanguks:)

Kommentaare ei ole: